Search

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem www.unikatowekafelki.eu

Operatorem sklepu jest Anna Sita.
Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują Sprzedawcę oraz wszystkich Klientów zamawiających i kupujących produkty w sklepie internetowym www.unikatowekafelki.eu

1- Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.unikatowekafelki.eu
 2. Sklep – sklep internetowy pod adresem www.unikatowekafelki.eu
 3. Sprzedawca – Anna Sita, 63-200 Kąty 20, sita.anna@gmail.com, tel +48 500 269 543
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która skutecznie dokonała zamówienia celem dokonania zakupu produktu;
 5. Towar – wyroby artystyczne, niestandardowe, autorstwa Anny Sita, rezerwacja uczestnictwa w warsztatch artystycznych.
 6. Przepisy prawa – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r., nr 16, poz.93 ze zm.); ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827); ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

2- Informacje o Produktach

Wszystkie oferowane w Sklepie Produkty są  wykonane w oparciu o projekty autorstwa Anny Sita i podlegają ochronie praw autorskich.

Produkty są wykonane ręcznie w unikatowych wzorach, jak również w krótkich seriach.
Z uwagi na ręczny sposób wykonania Produktów Sprzedawca zastrzega sobie możliwość istnienia nieznacznych różnic w Produktach wykonanych w ramach serii konkretnego wzoru.
Dopuszcza się istnienie różnic pomiędzy egzemplarzem tego samego wzoru Produktu, którego zdjęcie zostało zamieszczone w Sklepie, a innym egzemplarzem tego wzoru Produktu zamówionego przez Klienta, przy czym różnica w detalu Produktów tej samej serii wynika ze specyfiki technologii wykonywania tych Produktów.
Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w kolorystyce Produktów, wynikającą z różnicy kolorów uwidocznionych na zdjęciu Produktu a oryginałem sfotografowanego Produktu.
Zdjęcia oraz inne formy wizualizacji i prezentacji Produktów zamieszczone na stronach Sklepu nie oddają rzeczywistej wielkości Produktów, a jedynie mają charakter informacyjny o Produktach.
Sprzedawca informuje, że Produkty – z uwagi na ich rękodzielniczy charakter, delikatność i kruchość zastosowanych surowców – powinny być użytkowane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz przechowywane w sposób odpowiadający ich właściwościom.
Produkty nie mogą być narażone na zniszczenie poprzez użycie niezgodne z przeznaczeniem.
Wszelkie reklamacje zgłaszane przez Klienta, wynikające z nieznajomości specyfiki Produktów, o której mowa wyżej, jak również z nieprzestrzegania opisanych Regulaminem zasad postępowania z Produktami, nie będą rozpatrywane przez Sprzedawcę.

3- Cena

Wszystkie ceny Produktów oferowanych przez Sklep podawane są w złotych polskich.
 Podane ceny są cenami brutto, tj. zawierają podatek od umowy o dzieło.
Ceny Produktów nie obejmują kosztów przesyłek.
 Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, jak również prawo do organizowania (przeprowadzania, modyfikowania i odwoływania) akcji promocyjnych w Sklepie.

Cena, która widniejąca przy Produkcie w chwili jego zamówienia przez Klienta, jest ceną wiążącą obie strony umowy sprzedaży Produktu.

4- Promocje

Przez promocję należy rozumieć oferowanie sprzedaży Produktów na warunkach korzystniejszych od warunków standardowych sprzedaży, obowiązujących w Sklepie.

5- Rejestracja i logowanie

W celu dokonywania zakupów Produktów przez Klienta w Sklepie, koniecznym jest akceptacja regulaminu oraz dokonanie zamówienia (wypełnienie formularza zamówienia), może to obejmować rejestrację. Wraz z rejestracją Klient otrzymuje nazwę (login) do Sklepu oraz wybiera hasło.

 Złożenie zamówienia lub Rejestracja w Sklepie jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu.

6- Składanie zamówień

Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów w Sklepie z wykorzystaniem sieci Internet.
Informacje zamieszczone w Sklepie dotyczące Produktów nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, należy je traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
 Klient celem zakupu Produktu, składa ofertę jego nabycia, wypełniając formularz zamówienia.
Umowę sprzedaży Produktu uważa się za zawartą z dniem wysłania przez Sprzedawcę e-maila na adres internetowy Klienta, potwierdzającego fakt wysłania zamówionego Produktu.
Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła, na jego adres internetowy podany w formularzu rejestracyjnym, e-mail zawierający potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji oraz informację o wysłaniu do Klienta zamówionego Produktu po zaksięgowaniu zapłaty (dotyczy Produktów aktualnie dostępnych w Sklepie) albo o przewidywanym terminie wykonania zamówienia (dotyczy m.in. Produktów, które nie znajdują się aktualnie w zasobach Sklepu).

Z uwagi na unikatowy charakter Produktów oraz materiał, z którego są wykonane, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu dokonania płatności lub zażądania dokonania przedpłaty przez Klienta.
Sprzedawca realizuje zamówienia wysyłając Produkty (po potwierdzeniu zapłaty) do Klienta z miejscem odbioru położonym w obszarze terytorialnym Polski. Zamówienia, w których miejscem odbioru Produktów miałoby być miejsce znajdujące się poza terytorium Polski, wykonywane będą jedynie po uprzednim skontaktowaniu się przez Klienta ze Sprzedawcą (z wykorzystaniem danych kontaktowych zawartych w zakładce „kontakt”) oraz uzgodnieniu warunków realizacji zamówienia, w tym indywidualnych kosztów wysyłki.

6.1-  vouchery na warsztaty artystyczne

 1. Zakup vouchera jest wiążący i akceptacja regulaminu jest konieczna do dokonania zakupu.
 2. Voucher jest ważny przez 6 miesięcy od daty zakupu.
 3.  Wymagana jest rezerwacja. Anulacji rezerwacji jest możliwa w ciągu 14 dni od daty zakupu.
 4. Vouchera, przeznaczony jest dla osób od 14 roku życia.
 5. Zasady bezpieczeństwa podczas warsztatów: organizator zapewnia odzieżż ochronną, przeprowadza krótkie szkolenie bezpiecznej pracy ze szkłem.
 6. Kupujący zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
 7. W razie pytań lub problemów związanych z voucherem kontakt drogą mailową lub telefonicznie z organizatorem.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności  za ewentualne straty lub szkody wynikające z korzystania z vouchera.
 9. Klient musi potwierdzić, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego warunki przed dokonaniem zakupu.
 10. Organizator ma prawo do modyfikacji regulaminu, zmiany mogą być wprowadzane w dowolnym momencie.Pamiętaj, że regulamin vouchera jest ważnym dokumentem, który chroni zarówno kupującego, jak i organizatora warsztatów. Przed zakupem vouchera zawsze warto dokładnie przeczytać i zrozumieć jego warunki. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania, zawsze warto skontaktować się z organizatorem, aby uzyskać dodatkowe informacje.

7- Zmiana lub wycofanie zamówienia

Sprzedawca dopuszcza wprowadzenie przez Klienta zmian w złożonym zamówieniu do momentu wysłania przez Sprzedawcę e-maila na adres internetowy Klienta, potwierdzającego fakt wysłania zamówionego Produktu.
 Do momentu wysłania przez Sprzedawcę powyżej wskazanego e-maila, Klient może także wycofać złożone zamówienie.

8- Termin realizacji zamówienia

Czas realizacji zamówienia wynosi 14 dni roboczych. W przypadku zamówień indywidualnych lub wymagających spersonalizowania, czas realizacji zamówienia jest ustalany indywidualnie.
Sprzedawca realizuje zamówienia w terminach wskazanych powyżej, przy czym zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 16.00, oraz w dni wolne od pracy (soboty, niedziele, święta), uznawane będą za złożone w najbliższym kolejnym dniu roboczym i od tego dnia liczony będzie termin do ich realizacji.
W wyjątkowych przypadkach, np. gdy zamówiony Produkt nie jest aktualnie dostępny w Sklepie, Sprzedawca dopuszcza dłuższy termin realizacji zamówienia, o którym obowiązany jest poinformować Klienta w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji. W takiej sytuacji, brak zmiany lub wycofania zamówienia przez Klienta w terminie dwóch dni roboczych od otrzymania e-maila od Sprzedawcy, oznacza wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia, zgodnie z przewidywaniami Sprzedawcy.
Za dni robocze uważa się dni tygodnia z wyłączeniem dni wolnych od pracy (sobót, niedziel i dni świątecznych).

Zamówiony Produkt wysyłany jest przez Sprzedawcę do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Jeżeli kurier lub pracownik Poczty Polskiej nie zastanie Klienta pod wskazanym przez Klienta adresem, pozostawi awizo.
 Koszty związane z wysyłką Produktu do Klienta, ponosi Klient.
Koszt przesyłki Produktu do Klienta ustalane są w oparciu o cenniki firm kurierskich oraz Poczty Polskiej.
Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości kosztów przesyłki związanych z realizacją konkretnego zamówienia, z uwagi na jego wartość, ilość Produktów, specyficzny charakter Produktu wymagający specjalnego opakowania w transporcie itp.
 Koszty przesyłki Produktu do Klienta poza terytorium Polski, jak również ostateczną wysokość kosztu przesyłki danego Produktu na terytorium Polski, Sprzedawca każdorazowo wskaże Klientowi w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji.

9- Sposób płatności

Sklep przewiduje następujące formy płatności ceny za Produkty:

1. Przelew na rachunek Sklepu: Credit Agricole numer rachunku: 50 1940 1076 4799 9603 0000 0000, w tytule przelewu należy wskazać numer zamówienia lub symbol zamówionego Produktu podany przy jego opisie w Sklepie;

W przypadku wyboru przez Klienta „przelewu” jako formy płatności, brak zaksięgowania na rachunek Sklepu wpłaty ceny za Produkt w terminie 10 dni kalendarzowych liczonych od dnia potwierdzenia e-mailem przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji, skutkuje anulowaniem zamówienia.

2. za pobraniem – zapłata realizowana podczas przekazywania przesyłki, wysłanej firmą kurierską lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

3. Płatność kartą kredytową lub Paypal

10. Potwierdzenia umowy sprzedaży

Dla wszystkich transakcji sprzedaży Produktów w Sklepie na życzenie klienta wystawiana jest umowa o dzieło zawierana ze Sprzedającym po uprzednim przedstawieniu przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do zawarcia takiej umowy, podatek od umowy o dzieło odprowadza Sprzedający, lub rachunek.
Brak podania przez Klienta wszystkich danych koniecznych dla prawidłowego zawarcia umowy o dzieło w terminie 7 dni od odbioru Produktu, zwalnia Sprzedawcę z obowiązku zawarcia umowy.
Sprzedawca obowiązany jest potwierdzić na piśmie Klientowi wszystkie istotne postanowienia zawartej umowy sprzedaży Produktu. Potwierdzenie to Sprzedawca doręcza Klientowi wraz z zakupionym Produktem.

11- Uszkodzenia przesyłek

Przed pokwitowaniem odbioru przesyłki, Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie przesyłki nie zostało uszkodzone w transporcie, oraz czy są ślady wskazujące na jej otwarcie (np. zerwanie taśm zabezpieczających przesyłkę).
 Jeżeli opakowanie przesyłki wskazuje na jej uszkodzenie lub jej wcześniejsze otwarcie, Klient jest uprawniony do odmowy odbioru przesyłki, i w miarę możliwości – w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej – do sporządzenia protokołu szkody, a następnie Klient powinien bezzwłocznie zawiadomić Sklep o tym fakcie.

12- Odstąpienie od umowy sprzedaży i zwrot Produktu

Klient, zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827). może odstąpić od umowy sprzedaży Produktu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty objęcia przez niego Produktu w posiadanie lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może dotyczyć wszystkich zakupionych towarów albo ich części.
Aby odstąpić od umowy należy przesłać do Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można przesłać w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy, korzystając z formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu, jednak nie jest to obowiązkowe.
Oświadczenie można również złożyć drogą elektroniczną wysyłając formularz i wysyłając go na adres e-mail: sita.anna@gmail.com lub wysyłając jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie na stronę internetową Serwisu. Jeżeli Użytkownik skorzysta z ostatniego wspomnianego sposobu składania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.
W razie odstąpienia od umowy sprzedaży towaru każda ze stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy umowy.
Sprzedawca dokonuje zwrotu świadczeń najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy zakupu Produktu, Klient zgodził się na inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie powinno być wskazane przez Klienta w składanym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy zakupu Produktu.
Najpóźniej w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zakupu Produktu, Klient odsyła Sprzedawcy zakupiony Produkt na adres podany na stronie internetowej Sklepu.
Zwrot towaru do Sklepu następuje na koszt Klienta.
Klient odpowiada względem Sprzedawcy za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o której mowa powyżej do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczania towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczania oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zakupu w wypadkach wskazanych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.
Sprzedawca oświadcza, iż nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

13- Reklamacje

W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać imię i nazwisko Klienta, który dokonał zakupu, adres e-mail, numer zamówienia, informacja którego Produktu dotyczy reklamacja, opis problemu wraz z ewentualną dokumentacją zdjęciową (gdy Klient wysyła zgłoszenie e-mailem). Klient zobowiązany jest dostarczyć Sprzedawcy Produkt objęty zgłoszeniem.
 Sprzedawca rozpatrzy zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od dnia dostarczenia reklamowanego produktu przez Klienta.
Jeżeli dany Produkt ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121). art. 556 – 576.
 W sytuacji wystąpienia wady Produktu Klient może złożyć reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań: wymiany Produktu na nowy; naprawy Produktu; obniżenia ceny; odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

Wybór żądania zależy od Klienta. Sprzedawca mając na uwadze postanowienia Kodeksu cywilnego może zaproponować inne rozwiązanie niż żądane przez Klienta, uwzględniając przy tym następujące okoliczności: łatwość i szybkość wymiany lub naprawy Produktu; charakter wady – istotna czy nieistotna; to, czy Produkt był wcześniej reklamowany. 
Jeśli Klient żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, Sprzedawca może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Klienta: byłaby niemożliwa do zrealizowania dla Sprzedawcy, albo – w porównaniu z drugim z możliwych żądań –wymagałaby nadmiernych kosztów.
Sprzedawca może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji Klient może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia Produktu do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

Sprzedawca musi wymienić Produkt lub usunąć wadę w rozsądnym czasie. Jeśli Sprzedawca nie dochowa tego terminu, Klient może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności Sprzedawcy i upływu wyznaczonego terminu Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.
W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż nie odpowiada on za zgłoszone wady (gdy uszkodzenia wynikają z winy Klienta na skutek nieprawidłowego użytkowania Produktu, jego przechowywania, w tym powstania zniszczeń mechanicznych, zarysowań oraz zmian struktury lub kształtu Produktu, bądź na skutek zdarzeń losowych), Sprzedawca zawiadomi Klienta o przewidywanych kosztach naprawy Produktu.

14- Polityka prywatności

Klient, dokonując rejestracji w Sklepie, dobrowolnie wyraża zgodę na przechowywanie i niezbędne przetwarzanie przez Sklep swoich danych osobowych udostępnianych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji zamówień i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, oraz w celach komunikacyjnych, marketingowych (przedstawienia oferty Produktów sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu).
 Dane te nie są przez Sprzedawcę przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
Sklep przetwarza dane Klienta zgodnie z prawem i z zachowaniem poufności.
 Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje i nie udostępnia innym podmiotom zgromadzonych danych osobowych Klientów.
 Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, Klient ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz żądania ich usunięcia.

15- Postanowienia końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z zarządzaniem Sklepem, bez zgody Klientów.
 Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące funkcjonowania Sklepu, naruszeń Regulaminu, oferty Produktów, wiarygodności danych lub innych stwierdzonych nieprawidłowości, jak również wszelkie oświadczenia i zgłoszenia skierowane do Sprzedawcy, należy przesyłać na adres e-mail Sprzedawcy.
 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych
do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedawcą a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu sporządzenia rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

Data opublikowania regulaminu: grudzień 2017 r.[/vc_column_text][/vc_column]

[/vc_row]
Back to Top